Atpirkėjas

Atpirkė́jas dkt. Diẽvas i̇̀lgus ámžius globójo i̇̀šrinktąją taũtą, o paskui̇̃ vi̇̀sai žmoni̇̀jai àtsiuntė Atpirkė́ją – sàvo sū́nų.

.

Look at other dictionaries:

  • atpirkėjas — Atpirkėjas, a smob. (1), à (3) Š 1. M, Š kas atperka, išperka. 2. m. SD211, MKr29, SGI55 bažn. Išganytojas: Dieve Ižganytoje ir Atpirkėje manas! DK148. Ižg visos širdes mylėkime ... Atpirkėją mūsų DP183. Nužengt teikės nuog aukšto dangaus ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkėjas — atpirkėjas, atpirkėja dkt. Mókesčių, mui̇̃tų atpirkėjai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpirktojas — atpirktojas, a smob. (1); Q163, Sut žr. atpirkėjas 1: Žinau, jog atpirktojas mano gyvas yra I. pirktojas; atpirktojas; papirktojas; supirktojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpilti — išpìlti, ìšpila, išpylė K; R 1. tr. išlieti kur, į ką (skystį): Ana tą pieną išpela taip čystai, išvarvina Lkv. Išpilk tą [v]andenį į geldikę Krš. Prašom valgyt, vis tiek reiks kiaulėms išpilt (juok.) LTR. Tu išpylei alų iš uzbono J. Ir išpylė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpirkėjas — išpirkėjas, a smob. (1), à (3) Š; SD1291, M kas išperka. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; papirkėjas; perpirkėjas; supirkėjas; užpirkėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papirkėjas — papirkėjas, a smob. (1) 1. SD296, R388, KII327 kas superka, perka: Jau tam Rytų Prūsijoj ir Lietuvoj šen ir ten kupčiai, arba papirkėjai, pastatyti prš. 2. L67, BŽ230 kas dovanomis, kyšiais paperka: Normantas dvarą pravardžiavo puoliku ir plėšiku …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašventintojas — ( ytojas; Tat, L127), a smob. (1); Sut bažn. kas pašventina, šventą padaro, suteikia religinę šventumo prasmę: Vienas Dievas sutvėrėjas ir atpirkėjas, ir pašventintojas mūsų DP256. šventintojas; pašventintojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažvalgyti — NdŽ; Q148, Sut iter. 1 pažvelgti 1: Idant žmonės pamatytų …, kuriop galop visus kelius ir veikalus savus pagręžt turi, idant pažvalgytų, būdami šitąja šviesa apšviesti DP557. O teip pažvalgykim, ką mumus rodžia ir ko mus mokia atpirkėjas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpirkėjas — perpirkėjas, a smob. (1); SD1143 kas superka ir paskui brangiau parduoda: Pačiam perpirkėjui ėmė davinėti apgadintas prekes Vaižg. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; papirkėjas; perpirkėjas; supirkėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supirkėjas — supirkėjas, a smob. (1) BŽ156,518; LL227, ETŽ kas didesniais kiekiais superka: Daržovių supirkėjai turi turėti glaudžius ryšius su augintojais rš. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; papirkėjas; perpirkėjas; supirkėjas; užpirkėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.